TransEtno

Babín – Galéria ľudového rezbárstva

Babín – Galéria ľudového rezbárstva

V Babíne, obci, z ktorej pochádza jeden z najvýznamnejších slovenských ľudových rezbárov Štefan Siváň, sa nachádza Galéria ľudového rezbárstva. Existuje od roku 2006 v priestoroch starej školy. Zhromaždených je tam viac ako 100 drevených plastík s rozličnou tematikou (napr. vidiecky život, pastierstvo, poľnohospodárske práce, sakrálne motívy). Vytvorilo ich 30 tvorcov z celého Slovenska (Oravy, Liptova, Kysúc, Považia, Šariša) a z Poľska v rámci plenérov. Väčšinou ide o monumentálne rezby, rozmerov až 2,5 m.

Každý rok, v druhý augustový týždeň sa uskutočňuje v Babíne päťdňový rezbársky plenér venovaný pamiatke otca a syna – rezbárov Siváňovcov. Plenéru sa zúčastňujú rezbári z Poľska a zo Slovenska a ich práce je možné obdivovať práve v Galérii alebo vo voľnom priestranstve, ako aj na Obecnom úrade. Obec sa snaží o vznik modernej galérie, v ktorej by zhromaždené diela mohli byť prezentované v profesionálnych podmienkach.

Počas výletu do Babína sa oplatí pozrieť si dom majstra Siváňa. Tu sa stále nachádza veľa jeho diel a diel jeho syna. Atmosféra tohto miesta, ktoré čiastočne poškodil požiar, je neuveriteľná. Dom umelca je možné navštíviť iba po predchádzajúcej dohode s majiteľkou.


Galéria ľudového rezbárstva
029 52 Babín, Babín 50
tel. (+421) 43 557 72 07, (+421) 908 901 914
e-mail: kulturababin@orava.sk
www.babin.sk