TransEtno

Bystra – Galéria regionálneho umenia a Regionálna izba Stará stolárska dielňa

Bystra – Galéria regionálneho umenia a Regionálna izba Stará stolárska dielňa

Pri Obecnom kultúrnom stredisku Promyk v Bystrej pôsobí malá Galéria regionálneho umenia. Malá, ale plná vynikajúcich exponátov. Sú to diela najvýznamnejších a nielen beskydských umelcov, o.i. Józefa Hulki, Kazimierza Pietraszki, Stanisława Kwaśneho, Antonieho Toborowicza alebo Milana Mičienky zo Slovenska. Nachádzajú sa tu aj práce tvorcov mladšej generácie, ako aj obyvateľov Združenej obce Wilkowice, napr. Mateusza Gębali z Mesznej. Pozrieme si tu predovšetkým rezby – vyrobené z dreva a kameňa, dopĺňajú ich krepové kvety, obrazy na skle maľované, grafiky, výšivky, obradové rekvizity. Často sa tu uskutočňujú dielne, napríklad rezbárske sprevádzajúce projekt „Kristus trpiteľ v umení“, ktorý realizovalo Regionálne kultúrne stredisko v Bielsku-Białej (2017). Uskutočnil sa aj medzinárodný rezbársky plenér v kameni a dreve, realizovaný v rámci projektu „Tradícia bez hraníc – spolupráca poľsko-slovenská v oblasti tradovania kultúry a udržiavania tradícií“ (2015). Úhľadne usporiadaný interiér a blízky kontakt s dielami prispieva ku chvíľke kontemplácie.

V miestnostiach vedľa galérie sa nachádza Regionálna izba s názvom Stará stolárska dielňa. Exponáty, ktoré sú v nej zhromaždené darovali obyvatelia, rovnako ako aj v iných podobných izbách. Nájdeme tu staré zariadenie kuchyne a izby, poľnohospodárske a hospodárske náradia (o. i. rezačku, pluh, sane, konský postroj, obilnicu na zrno, drevené nádoby, kolovrátok a tkáčsky stav). Nachádzajú sa tu aj časti krojov, o. i. sviatočná lašska jakla (voľný kaftan typický na Sliezsku), okrem toho pamiatkový detský kočiar, ako aj parádny koč.

Prichádzajúc do Bystrej je možné navštíviť nielen známu Fałatówku, kde sú vystavené obrazy a pamiatky spojené s osobou Juliana Fałata. Pri tejto príležitosti môžeme nazrieť do Obecného kultúrneho strediska a oboznámiť sa tu s pamiatkami z minulosti a súčasným umením vidieckeho charakteru.


Gminny Ośrodek Kultury Promyk – Galeria Sztuki Regionalnej i Izba Regionalna Stara Stolarnia
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2k
tel. (+48) 33 817 07 73
e-mail: gok@gok.wilkowice.pl
www.gok.wilkowice.pl