TransEtno

Hulka Józef

Hulka Józef

z Łękawicy, nar. 1926

Umelec patrí medzi uznávaných insitných ľudových tvorcov. Srdečný človek s neobyčajným nadaním a životnou múdrosťou. Narodil sa 28. februára 1926 v Łękawici, kde býva aj v súčasnosti. Zaoberá sa maľbou na skle, drevorezbou a sochárstvom v kameni, konštruuje kolednícke hviezdy, obradové plastiky a bábkové betlehemy. Všetko je zakotvené vo vidieckom pohľade, chápaní a interpretovaní sveta. Vyrezávať začal v skorej mladosti a už v 50-tých rokoch 20. storočia patril do  skupiny významných ľudových sochárov. Neskôr ho zaujala maľba na skle – oblasťou, ktorá vo vtedajšej dobe patrila v živieckom regióne k zanikajúcim. Nikdy tiež nezabudol o koledníctve. S vlastnoručne zostrojeným betlehemom chodil po domoch so spevom kolied a vianočných piesni, ktorých má vo svojom repertoári – rovnako ako textov k jasličkovým predstaveniam – veľa.

V tvorbe Jana Hulki prevláda sakrálna tematika (podoby Panny Márie, Krista, svätých, biblické výjavy), umelec zvečňuje zároveň žánrové scénky z dedinského života, starodávne tradície, historické a literárne postavy. Tú istú tému spracúva často vo viacerých variantoch. Jeho práce sa vyznačujú jednoduchosťou a majstrovskou precíznosťou. Je potrebne zdôrazniť, že väčšinu prác vykonával spoločne s manželkou Annou Hulkovou.

Spolupracoval s Cepeliou, je členom Spolku ľudových tvorcov. Mnohokrát v rámci folkloristického vzdelávania viedol dielne pre deti, mládež a dospelých, odovzdávajúc znalosti a schopnosti z tvorby ľudových umeleckých diel.

Józef Hulka získaval najvýznamnejšie ceny v prestížnych súťažiach. Zúčastňoval sa mnohých výstav – včítanie zahraničných (vo Francúzsku, v Nemecku, Čechách, Slovensku, v Maďarsku), ako aj jarmokoch ľudového umenia a folklórnych podujatiach. Bol vyznamenaný mnohými oceneniami a medailami, vrátane Ceny Oskara Kolberga (1992) – spolu s manželkou, a Cenou Maršalka Sliezskeho vojvodstva za popularizovanie kultúry (2014).

Práce umelca sa nachádzajú v etnografických múzeách, galériách umenia (včítanie vlastnej, ktorú spravuje v Łękawici od roku 1991), ako aj súkromných kolekciách.