TransEtno

Dolný Kubín – Oravská galéria

Dolný Kubín – Oravská galéria

Oravská galéria je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte viac ako 8500 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.

V Župnom dome si popri krátkodobých výstavách v štyroch výstavných priestoroch si môžu návštevníci pozrieť stále expozície „Staré umenie 15. až 19. storočia“, „Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia“, „Štefan Siváň – rezbár z Oravy“ a „Tradičné ľudové umenie – výber“.

Okrem Župného domu prevádzkuje Oravská galéria ďalšie vysunuté stále expozície tradičného ľudového výtvarného umenia na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

V roku 2010 otvorila galéria ďalšiu, v poradí už deviatu stálu expozíciu, ktorá je venovaná dielu jedného z najvýznamnejších insitných sochárov na Slovensku Štefanovi Siváňovi, ktorý celý život prežil v hornooravskej obci Babín. Expozícia v autorskej koncepcii PhDr. Evy Ľuptákovej predstavuje Siváňovo rozsiahle rezbárske dielo v reprezentatívnom výbere zo zbierok Oravskej galérie, v celej svojej námetovej a výrazovej rozmanitosti doplnené autorskými fotografiami Stanislava Bodoríka.


Oravská galéria – Župný dom
026 01 Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 11
tel. (+421) 43 586 32 12
e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk
www.oravskagaleria.sk