TransEtno

Gatnar-Guzy Maria

Gatnar-Guzy Maria

z Wisły, nar. 1923

Nestorka beskydskej maľby na skle. Narodila sa 17. augusta 1923 v Pielgrzymowiciach. Od roku 1991 býva vo Wiśle. Patrí do známej Skupiny tvorcov „Wiślanie“ a Spolku ľudových tvorcov. Výtvarné nadanie prejavovala od najmladších rokov, ale až po odchode do dôchodku sa maľba na sklo stáva jej životnou záľubou. V tvorbe umelkyne prevláda sakrálne tematika, často sa vzťahuje na región. Obľúbeným motívom je betlehem. Je aj krížová cesta a skupina dvadsiatich šiestich obrazov „Od vzniku sveta až po zmŕtvychvstanie Pána“. Nechýbajú aj žánrové scénky, ako aj motívy spojené s obradmi, zvykmi a miestnymi ľudovými rozprávaniami (medzi nimi sú dva ilustračné obrazy k ľudovým rozprávaniam Zuzanny Bujok).

Aj keď sa obrazy Marie Gatnar-Guzy odlišujú od starodávnych kánonov ľudovej maľby na sklo, umelkyňa vedomé a s celkovým pietizmom nadväzuje na túto tradíciu. Jej práce nie sú jednoliate: na jednej strane skromné, jemné, na druhej zasa s bohatou výstavbovou štruktúrou z hľadiska dekoratívnosti. Všetky sú kompozične prehľadné a svedčia o výbornom ovládaní techniky.

Tvorba umelkyne bola prezentovaná na viacerých výstavách ľudového umenia doma i v zahraničí (vo Francúzsku a v Čechách. Autorské výstavy mala v Živci, Wiśle, Bielsku-Białej, Tešíne, Skoczowe, Gliwiciach a vo Vroclave.) Z vlastnej iniciatívy sa zapojila do aktivít propagujúcich maľbu na skle a regionálne tradície. S úspechom viedla dielne pre deti, práce jej žiakov získavali hlavné ceny a ocenenia. V roku 1973 v kúpeľoch na Kubalonce založila regionálnu izbu venovanú kultúre Sliezskych Beskýd.

Obrazy maľované na skle Marie Gatnar-Guzy sa nachádzajú v múzejných a súkromných zbierkach – v Poľsku i v zahraničí (o. i. v Kanade a USA). Sú ilustráciami básní Hanny Szczudłowskej v "Štedrovečernej noci v Beskydách" (publikácii ocenenej nomináciou do súťaže „Najkrajšia kniha roka 2001”); ilustrujú básnické zbierky kňaza Jana Twardowského.