TransEtno

Skład Niearchaiczny

Skład Niearchaiczny

zo Živieckych Beskýd

Pochádzajúci z Lalik, Živca a Jeleśne: Marta Matuszna-Wejchenig (husle, spev), Przemysław Ficek (gajdy, píšťalky), Rafał Bałaś (kontrabas, spev), Stanisław Bafia (viola, spev) tvoria Skład Niearchaiczny. Nearchaický, lebo má vo svojom zložení viac hudobných nástrojov (archaické zloženie pozostáva z gajdoša a huslistu) a je to dôvod na to, že hudba majstrov Sliezskych Beskýd je živým umením, ktoré sa dá vedomým spôsobom rozvíjať a obohacovať. Umelci sa preto snažia preniknúť do základov beskydskej hudby a nájsť v nej spiace bohatstvo – zdroj inšpirácie.

Kapela vznikla v roku 2016, aj keď jeho členovia sa poznajú už dávno a spoločne hrajú dlhšiu dobu – stretávali sa v takých skupinách ako Besquidians, Kapela Wałasi, Karpatia. Po prvýkrát spoločne vystúpili na Tancovačke pri gajdách, ktorú zorganizovali v Starej Krčme v Jeleśni. V máji 2016 rozhodli sa realizovať nápad, ktorý driemal v ich hlavách už dlhšiu dobu, interpretovať opätovne hudbu beskydských majstrov – predovšetkým Kapely Byrtków, sestier Sordyl z Korbielowa, gajdošov z okolia Pewli Wielkej. Kto počul ich hudbu, vie, že ten charakteristicky pulzujúci štýl hranej melódie, voľná interpretácia a tranzové znenie sú javom, ktorý niekde inde na svet nenájdeme.

Skład Niearchaiczny bol ocenený na 26. ročníku Medzinárodného festivalu ľudovej hudby Folkové mikulášske stretnutia 2016, a vyznamenaný Zlatými husľami na Festivale folkovej hudby Poľského rozhlasu Nová Tradícia v roku 2017. V tom istom roku sa zúčastnili tiež podujatia Czech Music Crossroads, ktoré predchádza legendárnemu festivalu Colours of Ostrava.

Hudobníci sa okrem hrania zapájajú do viacerých projektov propagujúcich ľudovú hudbu a tradičné tance. Spolupracujú o. i. s Nadáciou bratov Golec. Organizujú dielne, vyrábajú hudobné nástroje a učia na nich hrať. Sú tiež navrhovateľmi jelešnianskej Tancovačky pri gajdách.


stránka www: www.skladniearchaiczny.pl