TransEtno

Tatarka Ľubomír

Tatarka Ľubomír

z Slovenskej Ľupči, nar. 1958

Narodil sa 29. marca 1958 v Banskej Bystrici, býva v Slovenskej Ľupči. Pochádza z hudobníckej rodiny. Talent zdedil po otcovi a jeho rodičoch: dedo Tatarka z Hájnikovej bol výborným hudobníkom, a zasa babka Tatarková z Detvy výbornou speváčkou. I tak, Ľubomír od najmladších rokov bol fascinovaný hudbou, nástrojmi a spôsobom života ľudu. Ako dvanásťročný chlapec strúhal píšťalky, potom fujarky, a aj črpáky. Gajdami sa začal zaoberať pričinením jedného zo svojich predkov – gajdoša zo Zvolenskej Slatiny. Rozprávania dedka o hudbe a ľuďoch z tohto regiónu ho tak veľmi fascinovali, že začal hľadať nástroje, na ktorých sa voľakedy hrávalo, vytvoril vlastnú zbierku. Inšpiratívne boli návštevy po domácnostiach v okolí Banskej Bystrice – rozhovory so staršími ľuďmi, bačami, spoznávanie piesní, počúvanie spomienok. Najviac mu počarila jednoduchosť, skromnosť, obrovské schopnosti, oduševnenie a trpezlivosť starej generácie – hodnoty, ktoré sám udržiava a o ktoré sa delí s inými.

Ľubomír Tatarka hrá na gajdách od štrnásteho roku života. Nenavštevoval hudobnú školu, pesničky a melódie pre gajdy sa učil od starých rodičov, ako aj Juraja Michelíka, Jána Plieštika, Jána Huďana a ďalších. Po prvýkrát zahral ako malý chlapec spolu s Milanom Šteskom. Vytvoril si vlastný štýl, ktorá neustále rozvíja a zdokonaľuje, prezentuje skladby z okolia Banskej Bystrice, Podkoníc, Priechodu, Lučatína, ako aj Hrochote, Poník, Detvy.

Okrem hrania a spievania, rovnako ako starí majstri, zaoberá sa výstavbou hudobných nástrojov. Je staviteľom gájd v stupnici F, A a D. Spoločne s Janom Šteskom zostavili gajdy podpolianskeho typu, a s Jurajom Dufekom gajdy inovecké a oravské.

Zúčastňoval sa stretnutí gajdošov v Lehote, ako aj na všetkých ročníkoch festivalu vo Východnej a FSP v Detve. Ochotne sa zúčastňuje folklórnych podujatí na území Slovenska a aj v Európe, lebo – ako zdôrazňuje – sú výbornou príležitosťou k spoznávaniu ľudí s rovnakými záujmami, propagácie ľudovej hudby a spolu s tým aj získavania nových poslucháčov a fanúšikov.