TransEtno

Ficoń Anna

Ficoń Anna

z Wieprza, nar. 1938 – zom. 2016

Jedna z najzaujímavejších a najviac poctených beskydských ľudových rezbárok. Samorastlá a insitná umelkyňa; veľmi pracovitá, citlivá a skromná. Narodila sa 21. júla 1938 v Cięcine, zomrela 2. decembra 2016 vo Wieprzi. Rezbárčiť začala v roku 1970 pričinením svojho manžela Jana Ficonia, známeho ľudového rezbára. Odvtedy umenie bolo jej útočišťom.

Z lipového dreva, jednoduchými rezmi (neprihliada detaily), zobrazovala to, čo je v postavách alebo scénke najdôležitejšie. Vytvárala predovšetkým masívne hrubo tesané figurálne rezby (Madona, Pieta, ustarostený a ukrižovaný Kristus, svätí), a taktiež reliéfy a betlehemy. Okrem sakrálnej tematiky najviac pozornosti venovala vidieckej žene, predstavovanej na pozadí rodiny. Väčšinu figúr maľovala plagátovými farbami alebo emulziou, chránila čistým lakom alebo ľanovým olejom. Len nepočetné ponechala v surovom stave, pripadne ich morila. Zdanlivo plné prostoty, takmer až primitívne sochy Anny Ficoń sú preniknuté bolesťou a utrpením, čo paradoxne posilňuje pestrá koloristika. Je potrebné zdôrazniť, že umelkyňa – s úspechom – maľovala tiež obrazy na skle.

Anna Ficoń patrila do Spolku ľudových tvorcov. Zúčastňovala sa početných výstav, skupinových a individuálnych (v Živci, Varšave, Mysłowiciach, Vroclave), prehliadok a súťaží ľudového umenia na úrovní celoštátnej a medzinárodnej. Jej tvorba bola mnohokrát oceňovaná. Bola odmenená o. i. Cenou Bielskeho vojvodu (1996), Cenou Ministra kultúry a umenia (1997), ako aj Cenou Oskara Kolberga (2002).

Jej drevorezby sa nachádzajú v múzeách Bielska-Białej, Krakova, Noweho Sączu, Rabky, Toruňa, Varšavy, Živca a taktiež v súkromných miestnych poľských i zahraničných kolekciách. Umelkyňa vytvorila tiež súkromnú galériu svojich prác v rodnom Wieprzi. V altánku vedľa domu prezentovala sochy, ktoré sú jej zvlášť blízke: Madony, piety, ustarosteného Krista a podobizne patrónov jej detí. Je potrebné zdôrazniť, že jej svätý Ján Nepomucký chráni most na Sole, ktorý vedie do Wieprza a nad dedinou bdie ustarostený Kristus.