TransEtno

Łękawica – Tvorivá izba Józefa Hulki

Łękawica – Tvorivá izba Józefa Hulki

Józef Hulka z Łękawicy patrí k najvýznamnejším ľudovým autentickým insitným umelcom. Nadobudol schopnosť zachytiť a odovzdať špecifický ľudový pohľad na skutočnosť.

Venuje sa rezbárstvu, maľbe na skle, vianočným obradovom rekvizitom – vo všetkých týchto oblastiach je majstrom. Vyznačuje sa charakteristickým a známym štýlom. Jeho obľúbené témy sú postavy svätcov a výjavy z Biblie, udalosti z evanjelií, vytvára aj žánrové scénky a historické postavy. Tie isté témy spracúva vo viacerých formách, niekedy ako rezby, inokedy zas ako reliéfy hlavne v lipovom a jelšovom dreve, občas aj v brezovom dreve. Najčastejšie jeho diela ostávajú v surovom stave, inokedy sú maľované. Tým sa zaoberala Jozefova manželka Anna Hulka (zosnulá v roku 2009). Manželia často pracovali spoločne.

Drevo bolo základnou surovinou rezbárskeho majstra z Łękawice. Už ako zrelý, uznávaný tvorca sa začal venovať aj kamenosocharstvu. Naposledy ako 92-ročný skúšal svoje sily v linoryte. Ako chlapec začal robiť rekvizity pre koledníkov: hviezdy, neskôr betlehemy – typické s dvoma vežami, poschodové – bábky do betlehemov, masky, kozy. Hulka nielen robil betlehemy, ale s nimi aj chodil (rovnako ako s hviezdou) po dedine, uvádzal pritom autorské bábkové divadielko. Staré kolednícke texty či pesničky, ktoré si zapamätal, sú skutočnými drahokamami pre folkloristov.

V roku 1990 v rodinnom dome vznikla Tvorivá izba Anny a Józefa Hulków. Práce, ktoré sú tam sústredené, pochádzajú z celého životného obdobia. Je to miesto, kde spoznáme vynikajúce životné dielo ľudového umelca. A k tomu môžeme pridať aj možnosť stretnúť sa s Józefom Hulkom a pozrieť si autorské bábkové betlehemské predstavenie. Môžeme povedať už len toľko, je to zážitok. Je to človek mnohých talentov, naďalej sa živo zaujímajúci o svet okolo seba, rád ide v ústrety novým výzvam, rád sa rozpráva, podelí sa o spomienky a názory, píše, má v sebe hereckého ducha. Komplikovaný život, ťažká práca a povinnosti mu nezabránili v tom, aby sa venoval tvorbe s radosťou. Rád sa o ňu delí so všetkými, ktorí sa chcú ňou obohatiť.


Izba Twórcza Józefa Hulki
34-321 Łękawica, ul. Twórcza 16
tel. (+48) 33 865 16 67