TransEtno

Kapela Wałasi

Kapela Wałasi

z Istebnej

Tradičná beskydská kapela z Istebnej, patriaca k najvýznamnejším v okruhu tradičnej ľudovej hudby. Kapela vznikla v roku 1985 z iniciatívy Zbigniewa Wałacha; meno Wałasi jej udelil Józef Pojda z Wisły. V priebehu rokov jej zloženie sa menilo, pozostávala zo spomínaného Zbigniewa Wałacha a Józefa Kawuloka, Rafała Wałacha, Jana Kaczmarzyka, Zbigniewa Michałeja, Jarosława Zowadu, Andrzeja Małyjureka, Piotra Kohuta, Czesława Kobielu, Krzysztofa Puszyńskeho. Hudobníci hľadali archaické melódie a kontakt so staršími majstrami. Hrali skladby hudobníkov zo Sliezskych Beskýd: Jana Kawuloka, Michała Sikory a jeho syna Jana, Władysława Zogaty, Jana Skotniora-Krężeloka, Marka Ficy a Jana Wolneho – pôvodné melódie odovzdávané z generácie na generáciu (polky, „owięzioki“, pastierske piesne).

Kapela koncertovala skoro v celej Európe, a taktiež v Indiách, Nepále, Cejlóne a Maroku so skupinami z okruhu tradičnej hudby, ale aj s profesionálnymi hudobníkmi. Každý rok sa zúčastňovala Svetovej podhalskej duchovnej obnovy v Ríme (hlavnou piesňou obnovy bola autorská skladba Zbigniewa Wałacha s názvom „Zveleba”). Hudobníci robili aj nahrávky pre Poľský rozhlas a vystupovali v koncertnom štúdiu Witolda Lutosławského. Boli prítomní na všetkých miestnych podujatiach, z ktorých niektoré – spoločne so skupinou priateľov – iniciovali, ako napr. podujatie Pamiatke zosnulých v Istebnej.

Okrem spoločnej hry veľa času venovali na tradičné hudobné dielne s deťmi a učili ich pripútania k Sliezskym Beskydám, svojej malej vlasti (práca v rámci mimoškolskej činnosti v Koniakowe, v Centre udržiavania regionálnych tradícií v Istebnej, vedením mládežníckeho regionálneho súboru „Złoty Groń“). Boli si vedomí toho, že zachovanie dedičstva a odovzdávanie svojich vedomostí mladej generácii, je ich povinnosťou voči regiónu.

Wałasi získali najvyššie vyznamenania v súťažiach ako kapela, ale aj ako inštrumentalisti (napr. na Celoštátnych gajdošských konfrontáciách v Poznaní, Medzinárodnej súťaži ľudových kapiel a spevákov v Zakopanom) a aj na festivaloch (o. i. Celoštátny festival ľudových kapiel a spevákov v Kazimierzu Dolnym, Festival folklóru poľských goralov v Živci, Medzinárodný festival horských oblasti v Zakopanom). Je potrebné podotknúť aj ceny, ktoré získaval súbor Koniaków, s ktorým kapela spolupracovala takmer dvadsať rokov. V roku 2004 Wałasi, v zložení Zbigniew Wałach (husle, spev) a Jan Kaczmarzyk (gajdy, spev) boli vyznamenaní Cenou Oskara Kolberga.

Dnes Wałasi sú skupinou skladajúcou sa z výnimočných goralských charakterov. Hudobníci experimentujú, ale základom pre spracúvanie a tvorbu vlastných skladieb je naďalej tradičná hudba. Neustále hľadám krásne formy vyjadrovania prostredníctvom primeranej a ctihodnej hudby. Predovšetkým sme vedomí svojho pôvodu z regiónu, v ktorom žili významní ľudia a vyjadrovali sa s plným hlasom. A to zaväzuje, zdôrazňuje Zbigniew Wałach.